Kontejnerová doprava

Kontejner 4m3 Kontejner 12m3
Typ odpadu Cena bez DPH / nosnost Cena bez DPH / nosnost
Suť a betony do 50 cm 3 714 Kč / 5 t -
Zemina 2 907 Kč / 5 t -
Lehký odpad bez suti 4 930 Kč / 1 t 7 460 Kč / 5 t
Čisté dřevo 2 746 Kč / 2 t 3 330 Kč / 4 t

 


Doprava stavebních materiálů

Co se dopravuje Max. tonáž Cena bez DPH
Sypký materiál 5 t 1 300 Kč paušálně
Beton 5 t 1 550 Kč paušálně
Mechanizace (bagr, bobcat...) 5 t 1 750 Kč paušálně
Doprava materiálu na paletách* 5 t 1 300 Kč paušálně

* skládání palet hydraulickou rukou 1 000 Kč započatá hodina + 100 Kč za paletu